ARM CORPORATIONTHE EXPERT OF SMART HOME SYSTEM
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาคารอัจฉริยะ
Customer Service
086 322 8675

เกี่ยวกับบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แนะนำบริษัท
          บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
          ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่าง ๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า smart home หรือ smart office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
          ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ
สโลแกน ใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
รูปแบบธุรกิจ ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR), ประตูรั้วรีโมท (AUTO GATE), ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (ACCESS CONTROL), ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY SYSTEM), กล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) และประตูดิจิตอล (DIGITAL DOOR LOCK)
ช่องทางจำหน่าย องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป
พันธกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
พัฒนาช่องทางจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แนะนำบริษัท
          บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
          ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่าง ๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า smart home หรือ smart office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
          ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ
สโลแกน ใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
รูปแบบธุรกิจ ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR), ประตูรั้วรีโมท (AUTO GATE), ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (ACCESS CONTROL), ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY SYSTEM), กล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) และประตูดิจิตอล (DIGITAL DOOR LOCK)
ช่องทางจำหน่าย องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป
พันธกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
พัฒนาช่องทางจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
OUR PRODUCTS
ประตูอัตโนมัติ
▪ ประตูบานเลื่อน STANLEY
▪ ประตูบานเลื่อน ARM160
▪ ประตูบานสวิง ARM120
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ประตูรั้วอัตโนมัติ
▪ ENERGY E2100 & E2200
▪ LIFE Sliding Gate Motor
ระบบบริหารลานจอดรถ
▪ อุปกรณ์แขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถ
กลอนประตูดิจิตอล
▪ Smart Digital Door Lock
▪ Yale Digital Door Lock
▪ NOD Intelligent Finger Lock
ระบบ Access Control
▪ เครื่องทาบบัตร Access Control
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
ระบบรักษาความปลอดภัย
▪ อุปกรณ์สัญญานไฟและเสียง
▪ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ
▪ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
▪ ระบบเตือนภัยบ้าน
กล้องวงจรปิด (CCTV)
▪ AVTECH
▪ HONEYWELL
▪ HIP CCTV
▪ INNEKT
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ABOUT COMPANY
▪ เกี่ยวกับบริษัท
▪ ร่วมงานกับเรา
▪ ติดต่อบริษัท
▪ ตัวอย่างงานติดตั้ง
▪ ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
DOWNLOAD
▪ โบรชัวร์สินค้า
▪ แผนที่บริษัท
FOR OFFICER
▪ Back Office
▪ Sales Order
▪ E-mail Service
ARM CORPORATION
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
81/44 หมู่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
สำนักงาน02-063-6702
ฝ่ายขาย 086-322-8675
ฝ่ายเทคนิค086-343-8183
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แนะนำบริษัท
          บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
          ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่าง ๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า smart home หรือ smart office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
          ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ
สโลแกน ใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
รูปแบบธุรกิจ ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR), ประตูรั้วรีโมท (AUTO GATE), ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (ACCESS CONTROL), ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY SYSTEM), กล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) และประตูดิจิตอล (DIGITAL DOOR LOCK)
ช่องทางจำหน่าย องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป
พันธกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
พัฒนาช่องทางจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แนะนำบริษัท
          บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
          ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่าง ๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า smart home หรือ smart office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
          ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ
สโลแกน ใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
รูปแบบธุรกิจ ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR), ประตูรั้วรีโมท (AUTO GATE), ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (ACCESS CONTROL), ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY SYSTEM), กล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) และประตูดิจิตอล (DIGITAL DOOR LOCK)
ช่องทางจำหน่าย องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป
พันธกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
พัฒนาช่องทางจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
81/44 หมู่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530