เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi228

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • 1,000 Fingerprint
 • 100,000 Record
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • U disk download/Upload
 • ACCESS CONTROL
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi228

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • 1,000 Fingerprint
 • 100,000 Record
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • U disk download/Upload
 • ACCESS CONTROL
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual