เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi226

 • 1.8" TFT Graphic Interface
 • 1,000 Fingerprint
 • 100,000 Record
 • easy express
 • U disk download/Upload
 • 320*241
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi226

 • 1.8" TFT Graphic Interface
 • 1,000 Fingerprint
 • 100,000 Record
 • easy express
 • U disk download/Upload
 • 320*241
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual