เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci807U

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • 10,000 Card
 • 100,000 Recacord
 • TCP/IP,RS485,WG26/34
 • ID Card/Password
 • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci807U

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • 10,000 Card
 • 100,000 Recacord
 • TCP/IP,RS485,WG26/34
 • ID Card/Password
 • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual