เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci805U

 • 2.4" TFT Graphic Interface
 • 2,000 Fingerprint
 • 100,000 Recacord
 • TCP/IP,RS485,WG26/34
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci805U

 • 2.4" TFT Graphic Interface
 • 2,000 Fingerprint
 • 100,000 Recacord
 • TCP/IP,RS485,WG26/34
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual