เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci806U

 • 2.4" TFT Graphic Interface
 • 3,000 Fingerprint
 • 100,000 Record
 • USB,U disk download,TCP/IP
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci806U

 • 2.4" TFT Graphic Interface
 • 3,000 Fingerprint
 • 100,000 Record
 • USB,U disk download,TCP/IP
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual