เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Cmi220

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • 1,000 Fingerprint
 • 100,000 Magnager Recacord
 • USB,U disk download,TCP/IP
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • battery back up
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Cmi220

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • 1,000 Fingerprint
 • 100,000 Magnager Recacord
 • USB,U disk download,TCP/IP
 • Fingerprint/ID Card/Password
 • battery back up
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual