เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
C100

 • รองรับการใช้งานบัตร 30,000 และสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งาน 100,000 รายการ
 • Access Mode : Card Only, Password Only, Card & Password
 • รองรับระยะในการอ่านบัตรได้ ประมาณ 10 – 15 เซ็นติเมตร
 • รองรับระบบ Anti Passback และสามารถกำหนด Time Zone การใช้งานได้
 • รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, RS-232, RS-485, Access Wiegand
 • เมนูการใช้งานรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถดึงข้อมูลการใช้งานโดย USB Flash Drive เพื่อความสะดวก
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
C100

 • รองรับการใช้งานบัตร 30,000 และสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งาน 100,000 รายการ
 • Access Mode : Card Only, Password Only, Card & Password
 • รองรับระยะในการอ่านบัตรได้ ประมาณ 10 – 15 เซ็นติเมตร
 • รองรับระบบ Anti Passback และสามารถกำหนด Time Zone การใช้งานได้
 • รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, RS-232, RS-485, Access Wiegand
 • เมนูการใช้งานรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถดึงข้อมูลการใช้งานโดย USB Flash Drive เพื่อความสะดวก
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual