เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
C105
 
 • สามารถเชื่อมต่อชุดควบคุมเปิดปิดประตูได้
 • ใช้บันทึกเวลาทำงานได้
 • รองรับบัตร 30,000 ใบ
 • เก็บข้อมูลได้กว่า 80,000 รายการ
 • ระยะอ่านบัตร 5-10 cm.
 • การเชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, USB
 • Power Supply 12Vdc 3A
 • โปรแกรมคำนวณเวลา
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
C105
 
 • สามารถเชื่อมต่อชุดควบคุมเปิดปิดประตูได้
 • ใช้บันทึกเวลาทำงานได้
 • รองรับบัตร 30,000 ใบ
 • เก็บข้อมูลได้กว่า 80,000 รายการ
 • ระยะอ่านบัตร 5-10 cm.
 • การเชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, USB
 • Power Supply 12Vdc 3A
 • โปรแกรมคำนวณเวลา
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual