เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
F21
 
 • รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ
 • หน้าจอสีขนาด 2.4 นิ้ว  แสดงรูปพนักงาน
 • หัวอ่านลายนิ้วมือแบบ SilkID Sensor ทนทานต่อการใช้งานและรอยขีดข่วน
 • สามารถบันทึกรูปถ่าย – USER PHOTO 3,000 รูป, ATT PHOTO 6,500 รูป, BACKLIST PHOTO 500 รูป
 • ดึงข้อมูล ผ่าน สาย LAN, USB Disk, RS232, RS 485
 • มาพร้อมกับกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปทุกครั้งเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ
 • สามารถใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมประตูได้
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
F21
 
 • รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ
 • หน้าจอสีขนาด 2.4 นิ้ว  แสดงรูปพนักงาน
 • หัวอ่านลายนิ้วมือแบบ SilkID Sensor ทนทานต่อการใช้งานและรอยขีดข่วน
 • สามารถบันทึกรูปถ่าย – USER PHOTO 3,000 รูป, ATT PHOTO 6,500 รูป, BACKLIST PHOTO 500 รูป
 • ดึงข้อมูล ผ่าน สาย LAN, USB Disk, RS232, RS 485
 • มาพร้อมกับกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปทุกครั้งเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ
 • สามารถใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมประตูได้
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual