เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
ICLOCK700
 
 • หน้าจอสี TFT GUI – ZK Optical Sensor
 • 1 touch a-second user recognition
 • ลายนิ้วมือ 8,000 และบันทึกรายการ 200,000
 • สแกนลายนิ้วมือและกดรหัส
 • ฟังก์ชั่นเสริมบัตร ID และ Mifare
 • Built-in Serial และพอร์ต Ethernet
 • Built-in พอร์ต USB สามารถดึงข้อมูลได้ด้วยตนเองหากไม่สามารถเชื่อมต่อ network ได้
 • ฟังก์ชั่นเสริม Wifi
 • Relay contacts สำหรับสัญญาณแจ้งเตือน กริ่ง ล็อค exit สวิตซ์ เป็นต้น
 • 8 ฟังก์ชั่นคีย์ลัด
 • รองรับหลายภาษา
 • Built in bell scheduling
 • Real-time 1-touch data export 3rd party hosted & non-hosted applications
 • มีเสียงแจ้งเตือนหากยืนยันบุคคลผ่านหรือไม่ผ่าน
 • SDK สำหรับ OEM และนักพัฒนาซอฟท์แวร์
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
ICLOCK700
 
 • หน้าจอสี TFT GUI – ZK Optical Sensor
 • 1 touch a-second user recognition
 • ลายนิ้วมือ 8,000 และบันทึกรายการ 200,000
 • สแกนลายนิ้วมือและกดรหัส
 • ฟังก์ชั่นเสริมบัตร ID และ Mifare
 • Built-in Serial และพอร์ต Ethernet
 • Built-in พอร์ต USB สามารถดึงข้อมูลได้ด้วยตนเองหากไม่สามารถเชื่อมต่อ network ได้
 • ฟังก์ชั่นเสริม Wifi
 • Relay contacts สำหรับสัญญาณแจ้งเตือน กริ่ง ล็อค exit สวิตซ์ เป็นต้น
 • 8 ฟังก์ชั่นคีย์ลัด
 • รองรับหลายภาษา
 • Built in bell scheduling
 • Real-time 1-touch data export 3rd party hosted & non-hosted applications
 • มีเสียงแจ้งเตือนหากยืนยันบุคคลผ่านหรือไม่ผ่าน
 • SDK สำหรับ OEM และนักพัฒนาซอฟท์แวร์
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual