เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
MA300
 
  • สแกนลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ
  • สแกนบัตร ID CARD ได้ 10,000 ใบ
  • เก็บข้อมุลในเครื่องได้ 100,000 รายการ
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย RS485, TCP/IP, USB Host
  • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดตวบคุมประตูได้(Access Control)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
MA300
 
  • สแกนลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ
  • สแกนบัตร ID CARD ได้ 10,000 ใบ
  • เก็บข้อมุลในเครื่องได้ 100,000 รายการ
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย RS485, TCP/IP, USB Host
  • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดตวบคุมประตูได้(Access Control)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual