เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
LX17
 
 • รองรับ 500 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ
 • ออกรายงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบนตัวเครื่อง
 • กำหนดกะ และตารางเวลาให้พนักงานแต่ละคนได้
 • รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT
 • หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทาน
 • จอสี LCD เมนูและเสียงพูดเป็นภาษาไทย
 • สามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่านระบบ Network (TCP/IP) USB Thumb Drive ได้อย่างง่ายดาย
 • แถมฟรีโปรเเกรมคำนวนเวลาทำงาน
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
LX17
 
 • รองรับ 500 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ
 • ออกรายงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบนตัวเครื่อง
 • กำหนดกะ และตารางเวลาให้พนักงานแต่ละคนได้
 • รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT
 • หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทาน
 • จอสี LCD เมนูและเสียงพูดเป็นภาษาไทย
 • สามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่านระบบ Network (TCP/IP) USB Thumb Drive ได้อย่างง่ายดาย
 • แถมฟรีโปรเเกรมคำนวนเวลาทำงาน
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual