เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
SC700
 
 • ทำงานระบบ Standalone บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องโดยไม่ต้องเปิดตอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
 • จอสี 3.0” ขนาดใหญ่
 • ตัวเครื่องสามารถอ่าน Card ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที
 • รองรับได้ 30,000 ใบ
 • บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
 • สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity ทั่วๆไป 
 • ระบบการทำงานภายในแบบ 32 Bits บน Linux OS ทำงานได้เสถียรและแม่นยำ้
 • มีไฟบอกสถานะว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน
 • มีเสียงตอบรับเป็นภาษาพูด แจ้งสถานะว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน
 • มีเมนูให้เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เชื่อมต่อข้อมูลได้หลายแบบ USB Flash Drive, TCP/IP,RS485
 • รองรับระบบ Access Control ใช้งานระบบเปิดปิดประตูได้
 • ระบบ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
 • ใช้งานร่วมกับ กลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด
 • ระบบ Wiegang IN-OUT
 • มีระบบความปลอดภัย Anti Passback
 • ฟรีโปรแกรม ZK Time Attendance
 • โปรแกรมรองรับฐานข้อมูล แบบ Access ได้
 • รูปทรงสวยงาม ทนทาน ติดตั้งง่าย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
SC700
 
 • ทำงานระบบ Standalone บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องโดยไม่ต้องเปิดตอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
 • จอสี 3.0” ขนาดใหญ่
 • ตัวเครื่องสามารถอ่าน Card ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที
 • รองรับได้ 30,000 ใบ
 • บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
 • สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity ทั่วๆไป 
 • ระบบการทำงานภายในแบบ 32 Bits บน Linux OS ทำงานได้เสถียรและแม่นยำ้
 • มีไฟบอกสถานะว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน
 • มีเสียงตอบรับเป็นภาษาพูด แจ้งสถานะว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน
 • มีเมนูให้เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เชื่อมต่อข้อมูลได้หลายแบบ USB Flash Drive, TCP/IP,RS485
 • รองรับระบบ Access Control ใช้งานระบบเปิดปิดประตูได้
 • ระบบ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
 • ใช้งานร่วมกับ กลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด
 • ระบบ Wiegang IN-OUT
 • มีระบบความปลอดภัย Anti Passback
 • ฟรีโปรแกรม ZK Time Attendance
 • โปรแกรมรองรับฐานข้อมูล แบบ Access ได้
 • รูปทรงสวยงาม ทนทาน ติดตั้งง่าย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual