เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
SF300
 
 • ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้
 • ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้
 • หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน
 • รองรับลายนิ้วมือได้ทั้งหมด 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • บันทึกข้อมูลการเข้าออกประตูได้ 80,000 รายการ
 • กำหนดรูปแบบกาารเข้าออกประตูได้ 50 ช่วงเวลา (TimeZone)
 • มีระบบ Sleep Mode พักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • มีระบบ Manager ควบคุมและป้องกันการใช้งานเครื่อง
 • โปรแกรมในคอมพิวเตอร์สามารถใช้ควบคุมเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้พร้อมกันหลายเครื่อง
 • มีระบบปรับเวลาจากโปรแกรม ทำให้เวลาหน้าเครื่องมีความแม่นยำ
 • สามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย LAN ได้ และสามารถกำหนด IP ที่ตัวเครื่องได้
 • มีช่อง Wiegand in/out เพื่อต่อใช้งานกับระบบภายนอกได้
 • มีช่องต่อสัญญาณ Alarm เพื่อใช้ต่อกับสัญญาณกันขโมย
 • มีระบบ Lock สามารถใช้งานร่วมกับประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
 • สามารถดึงข้อมูลเข้าออกแล้วส่งออกเป็น Text ตามรูปแบบที่ต้องการได้
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
SF300
 
 • ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้
 • ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้
 • หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน
 • รองรับลายนิ้วมือได้ทั้งหมด 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • บันทึกข้อมูลการเข้าออกประตูได้ 80,000 รายการ
 • กำหนดรูปแบบกาารเข้าออกประตูได้ 50 ช่วงเวลา (TimeZone)
 • มีระบบ Sleep Mode พักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • มีระบบ Manager ควบคุมและป้องกันการใช้งานเครื่อง
 • โปรแกรมในคอมพิวเตอร์สามารถใช้ควบคุมเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้พร้อมกันหลายเครื่อง
 • มีระบบปรับเวลาจากโปรแกรม ทำให้เวลาหน้าเครื่องมีความแม่นยำ
 • สามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย LAN ได้ และสามารถกำหนด IP ที่ตัวเครื่องได้
 • มีช่อง Wiegand in/out เพื่อต่อใช้งานกับระบบภายนอกได้
 • มีช่องต่อสัญญาณ Alarm เพื่อใช้ต่อกับสัญญาณกันขโมย
 • มีระบบ Lock สามารถใช้งานร่วมกับประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
 • สามารถดึงข้อมูลเข้าออกแล้วส่งออกเป็น Text ตามรูปแบบที่ต้องการได้
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual