เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
SF400
 
 • ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้
 • ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้
 • หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน
 • รองรับลายนิ้วมือได้ทั้งหมด 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • บันทึกข้อมูลการเข้าออกประตูได้ 80,000 รายการ
 • มีระบบ Sleep Mode พักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • มีระบบ Manager ควบคุมและป้องกันการใช้งานเครื่อง
 • สามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย LAN ได้ และสามารถกำหนด IP ที่ตัวเครื่องได้
 • มีระบบ Lock สามารถใช้งานร่วมกับประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
 • สามารถดึงข้อมูลเข้าออกแล้วส่งออกเป็น Text ตามรูปแบบที่ต้องการได้
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
SF400
 
 • ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้
 • ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้
 • หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน
 • รองรับลายนิ้วมือได้ทั้งหมด 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • บันทึกข้อมูลการเข้าออกประตูได้ 80,000 รายการ
 • มีระบบ Sleep Mode พักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • มีระบบ Manager ควบคุมและป้องกันการใช้งานเครื่อง
 • สามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย LAN ได้ และสามารถกำหนด IP ที่ตัวเครื่องได้
 • มีระบบ Lock สามารถใช้งานร่วมกับประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
 • สามารถดึงข้อมูลเข้าออกแล้วส่งออกเป็น Text ตามรูปแบบที่ต้องการได้
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual