เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
K40
 
 • เก็บลายนิ้วมือสูงสุด 2,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บรายการบันทึกลายนิ้วมือ 80,000 รายการ
 • เป็นระบบ StandAlone มี memory เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาในตัว
 • ใช้ความไวในการสแกนลายนิ้วมือน้อยกว่า 0.5 วินาที
 • สามารถเลือกชนิดการเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ TCP/IP, USB Port
 • สามารถตั้งผู้ดูแลระบบทั้งได้ 1 ระดับ
 • สามารถส่งชื่อพนักงานไปแสดงบนตัวเครื่องได้
 • มีเสียงตอบรับเมื่อทำการบันทึกเวลา
 • ป้องกันการทำลายนิ้วมือปลอมเพราะหัวอ่านตรวจจับอุณหภูมิภายในร่างกาย
 • มีระบบ Sleep Mode เพิ่มอายุการใช้งาน และประหยัดพลังงาน
 • มีโปรแกรมบริหารเรื่องเวลาการเข้างาน เลิกงาน OT การลาล่วงหน้า และย้อนหลัง
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
K40
 
 • เก็บลายนิ้วมือสูงสุด 2,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บรายการบันทึกลายนิ้วมือ 80,000 รายการ
 • เป็นระบบ StandAlone มี memory เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาในตัว
 • ใช้ความไวในการสแกนลายนิ้วมือน้อยกว่า 0.5 วินาที
 • สามารถเลือกชนิดการเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ TCP/IP, USB Port
 • สามารถตั้งผู้ดูแลระบบทั้งได้ 1 ระดับ
 • สามารถส่งชื่อพนักงานไปแสดงบนตัวเครื่องได้
 • มีเสียงตอบรับเมื่อทำการบันทึกเวลา
 • ป้องกันการทำลายนิ้วมือปลอมเพราะหัวอ่านตรวจจับอุณหภูมิภายในร่างกาย
 • มีระบบ Sleep Mode เพิ่มอายุการใช้งาน และประหยัดพลังงาน
 • มีโปรแกรมบริหารเรื่องเวลาการเข้างาน เลิกงาน OT การลาล่วงหน้า และย้อนหลัง
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual