เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
LX50
 
 • รองรับ 500 ลายนิ้วมือ
 • รองรับบันทึกรายการ 50,000รายการ
 • หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด
 • จอสี LCD เมนูและเสียงพูดเป็นภาษาไทย
 • ตั้งโต๊ะ หรือ ติดผนังได้
 • ออกรายงานได้โดย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT
 • รายงานแบบบัตรตอก
 • โอนถ่ายข้อมูล ผ่าน USB Flash Disk หรือโอนถ่ายข้อมูลผ่าน สาย USB DATA LINK
 • ใช้งานอย่างง่าย ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ดึงข้อมูลด้วยแฟรชไดร์ ไฟด์รายงานออกมาเป็น Excel
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
LX50
 
 • รองรับ 500 ลายนิ้วมือ
 • รองรับบันทึกรายการ 50,000รายการ
 • หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด
 • จอสี LCD เมนูและเสียงพูดเป็นภาษาไทย
 • ตั้งโต๊ะ หรือ ติดผนังได้
 • ออกรายงานได้โดย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT
 • รายงานแบบบัตรตอก
 • โอนถ่ายข้อมูล ผ่าน USB Flash Disk หรือโอนถ่ายข้อมูลผ่าน สาย USB DATA LINK
 • ใช้งานอย่างง่าย ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม
 • ดึงข้อมูลด้วยแฟรชไดร์ ไฟด์รายงานออกมาเป็น Excel
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual