เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
UFACE800
 
 • ระบบ standalone ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
 • ใช้งานได้มากถึง 4 รูปแบบ สแกนใบหน้า,สแกนลายนิ้วมือ,อ่านบัตร,กดรหัส
 • รองรับ 1,200 ใบหน้า ลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
 • บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
 • เพิ่มอ่านบัตรได้ 10,000 ใบ (optional)
 • สามารถสแกนใบหน้าได้ในเวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที
 • จอภาพแสดงผมเป็นแบบสัมผัส Touch Screen 4.3 ' พร้อม Black Light มองเห็นได้ในที่มืด
 • ระบบกล้องอินฟราเรดใช้ได้ในที่มีแสงน้อย
 • สามารถกำหนดรูปแบบการเข้าออกประตูได้ถึง 50 Time Zone
 • มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาอ้งกฤษและภาษาไทย
 • การเชื่อมต่อเป็น ระบบ TCP/IP รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Version 2.0 หรือ RS485
 • สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Disk โดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยาก
 • มีโปรแกรม Time Attendance สำเร็จรูปใช้งานง่าย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
UFACE800
 
 • ระบบ standalone ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
 • ใช้งานได้มากถึง 4 รูปแบบ สแกนใบหน้า,สแกนลายนิ้วมือ,อ่านบัตร,กดรหัส
 • รองรับ 1,200 ใบหน้า ลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
 • บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
 • เพิ่มอ่านบัตรได้ 10,000 ใบ (optional)
 • สามารถสแกนใบหน้าได้ในเวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที
 • จอภาพแสดงผมเป็นแบบสัมผัส Touch Screen 4.3 ' พร้อม Black Light มองเห็นได้ในที่มืด
 • ระบบกล้องอินฟราเรดใช้ได้ในที่มีแสงน้อย
 • สามารถกำหนดรูปแบบการเข้าออกประตูได้ถึง 50 Time Zone
 • มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาอ้งกฤษและภาษาไทย
 • การเชื่อมต่อเป็น ระบบ TCP/IP รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Version 2.0 หรือ RS485
 • สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Disk โดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยาก
 • มีโปรแกรม Time Attendance สำเร็จรูปใช้งานง่าย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual