เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
X7
 
 • เก็บลายนิ้วมือได้ 500 ลายนิ้วมือ เหมาะสำหรับทุกที่ที่ต้องการ
 • จัดเก็บบัตรได้ 500 ใบ
 • รองรับการกดรหัสผ่าน
 • มีระบบ Manager ป้องกันกันกดเครื่องเล่น
 • มีปุ่มสวิทช์กระดิ่ง สามารถต่อไปใช้งานร่วมกับชุด กระดิ่งได้
 • มีช่องต่อ สัญญาณ Alarm เพื่อใช้ต่อกับสัญญาณกันขโมย
 • ระบบ Lock ประตูสามารถใช้งานร่วมกับประดูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
X7
 
 • เก็บลายนิ้วมือได้ 500 ลายนิ้วมือ เหมาะสำหรับทุกที่ที่ต้องการ
 • จัดเก็บบัตรได้ 500 ใบ
 • รองรับการกดรหัสผ่าน
 • มีระบบ Manager ป้องกันกันกดเครื่องเล่น
 • มีปุ่มสวิทช์กระดิ่ง สามารถต่อไปใช้งานร่วมกับชุด กระดิ่งได้
 • มีช่องต่อ สัญญาณ Alarm เพื่อใช้ต่อกับสัญญาณกันขโมย
 • ระบบ Lock ประตูสามารถใช้งานร่วมกับประดูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual