เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
F22
 
 • รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลรายการบันทึกเข้า-ออกได้สูงถึง 30,000 รายการบันทึก
 • หน้าจอสี ขนาด 2.4 นิ้ว TFT ใช้ง่ายด้วยปุ่มกดแบบสัมผัส
 • เมนูภาษาไทยแบบไอคอน
 • สง่างามด้วยการออกแบบให้บางเพียง 19.20 cm
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบควบคุมประตู พร้อมทั้งเชื่อมต่อเป็นแบบเครื่องข่าย หรือทำงานร่วมกับ wiegand controller
 • รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ wifi, TCP/IP และ RS485
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
F22
 
 • รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลรายการบันทึกเข้า-ออกได้สูงถึง 30,000 รายการบันทึก
 • หน้าจอสี ขนาด 2.4 นิ้ว TFT ใช้ง่ายด้วยปุ่มกดแบบสัมผัส
 • เมนูภาษาไทยแบบไอคอน
 • สง่างามด้วยการออกแบบให้บางเพียง 19.20 cm
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบควบคุมประตู พร้อมทั้งเชื่อมต่อเป็นแบบเครื่องข่าย หรือทำงานร่วมกับ wiegand controller
 • รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ wifi, TCP/IP และ RS485
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual