เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
SILKBIO101-TC
 


 • รองรับ 800 ใบหน้า 1,500 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 100,000 รายการ
 • หน้าจอสีขนาด 2.8 นิ้ว ปุ่มกดแบบสัมผัส
 • หัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Silk-ID Sensor ทนทานต่อการใช้งานและรอยขีดข่วน
 • มีแบตเตอรี่สำรอง Battery Built-in 2000 mAh
 • ระบบแสงอินฟราเรดช่วยในการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
 • ดึงข้อมูล ผ่าน สาย LAN,USB Disk,RS232,RS 485 
 • ถ่ายรูปทุกครั้งเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
SILKBIO101-TC
 


 • รองรับ 800 ใบหน้า 1,500 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 100,000 รายการ
 • หน้าจอสีขนาด 2.8 นิ้ว ปุ่มกดแบบสัมผัส
 • หัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Silk-ID Sensor ทนทานต่อการใช้งานและรอยขีดข่วน
 • มีแบตเตอรี่สำรอง Battery Built-in 2000 mAh
 • ระบบแสงอินฟราเรดช่วยในการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
 • ดึงข้อมูล ผ่าน สาย LAN,USB Disk,RS232,RS 485 
 • ถ่ายรูปทุกครั้งเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual