Accessories
 
ID : SW-ABK801 Switch Exit : Stanless
 
  • รหัสสินค้า : SW-ABK801
  • ชื่อสินค้า : Switch Exit : Stanless
  • ขนาดสินค้า : 2.8cm(กว้าง) * 9cm(สูง) * 2.5cm(ลึก)
  • คำอธิบายสินค้า : สวิตช์กดออกสแตนเลส สถานการณ์ใช้การ กดติด ปล่อยดับ
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี
Accessories
ID : SW-ABK801 Switch Exit : Stanless
 
  • รหัสสินค้า : SW-ABK801
  • ชื่อสินค้า : Switch Exit : Stanless
  • ขนาดสินค้า : 2.8cm(กว้าง) * 9cm(สูง) * 2.5cm(ลึก)
  • คำอธิบายสินค้า : สวิตช์กดออกสแตนเลส สถานการณ์ใช้การ กดติด ปล่อยดับ
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี