Accessories
 
ID : SW-LED-LT Switch Exit : Light touch
 
  • รหัสสินค้า : SW-LED-LT
  • ชื่อสินค้า : Switch Exit : Light touch
  • ขนาดสินค้า : 5.5cm(กว้าง) * 8.7cm(สูง) * 2.2cm(ลึก)
  • คำอธิบายสินค้า : สวิตช์สัมผัสออกแบบมีแสงไฟแจ้งบอกสถานะ สถานะการใช้งาน เมื่อสัมผัสไฟสถานะจะแสดงเป็นสีเขียว และเมื่อไม่สัมผัสจะแสดงสถานะไฟเป็นสีฟ้า
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี
Accessories
ID : SW-LED-LT Switch Exit : Light touch
 
  • รหัสสินค้า : SW-LED-LT
  • ชื่อสินค้า : Switch Exit : Light touch
  • ขนาดสินค้า : 5.5cm(กว้าง) * 8.7cm(สูง) * 2.2cm(ลึก)
  • คำอธิบายสินค้า : สวิตช์สัมผัสออกแบบมีแสงไฟแจ้งบอกสถานะ สถานะการใช้งาน เมื่อสัมผัสไฟสถานะจะแสดงเป็นสีเขียว และเมื่อไม่สัมผัสจะแสดงสถานะไฟเป็นสีฟ้า
  • เอกสารประกอบสินค้า : ไม่มี