เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
HIP CIF712 (Anti COVID-19)
 
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
HIP CIF712 (Anti COVID-19)
 
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure