เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF68S
 
 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • Resolution 320*240
 • 700face(5000finger&1000 ID card)
 • 160000 Record
 • TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
 • ID Card
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
CMIF68S
 
 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • Resolution 320*240
 • 700face(5000finger&1000 ID card)
 • 160000 Record
 • TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
 • ID Card