เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
MB660
 
รองรับใบหน้า : 800
รองรับลายนิ้วมือ : 3,000
รองรับบัตร : 5,000 (Optional)
บันทึกรายการ : 100,000
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน : SMS,DTS,Scheduled-bell,Self-Service Query,Automatic Status Switch,T9 Input,Photo ID,Camera,Multi-verification
ฟังก์ชั่นเสริม : อ่านบัตร id,อ่านบัตร mifare,Door sensor
เชื่อมต่อควบคุม : 3rd Party Electric Lock,Door Sensor,Exit Button,Alarm
SDK and Software : ZKAccess3.0,BioTime 8.0
จอแสดงผล : 2.8 inch TFT Color display
แหล่งจ่ายไฟ : DC 12V 1.5A
ขนาดของตัวเครื่อง : 141.7x10x130.5 (mm)
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
MB660
 
รองรับใบหน้า : 800
รองรับลายนิ้วมือ : 3,000
รองรับบัตร : 5,000 (Optional)
บันทึกรายการ : 100,000
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน : SMS,DTS,Scheduled-bell,Self-Service Query,Automatic Status Switch,T9 Input,Photo ID,Camera,Multi-verification
ฟังก์ชั่นเสริม : อ่านบัตร id,อ่านบัตร mifare,Door sensor
เชื่อมต่อควบคุม : 3rd Party Electric Lock,Door Sensor,Exit Button,Alarm
SDK and Software : ZKAccess3.0,BioTime 8.0
จอแสดงผล : 2.8 inch TFT Color display
แหล่งจ่ายไฟ : DC 12V 1.5A
ขนาดของตัวเครื่อง : 141.7x10x130.5 (mm)