เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF63S

 • Screen 2.8TFT Graphic interface
 • Resolution 320*240
 • 2,000face(10,000finger&2,000 ID card) 
 • 200,000 Record
 • TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
 • ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
CMIF63S

 • Screen 2.8TFT Graphic interface
 • Resolution 320*240
 • 2,000face(10,000finger&2,000 ID card) 
 • 200,000 Record
 • TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
 • ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual