เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF65S

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • Resolution 320*240
 • 1500face(10000finger&1500 ID card)
 • 200000 Record
 • TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
 • ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
CMIF65S

 • 2.8" TFT Graphic Interface
 • Resolution 320*240
 • 1500face(10000finger&1500 ID card)
 • 200000 Record
 • TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
 • ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual