เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF64

 • Screen 4.3" TFT Graphic Interface
 • Resolution 320*240
 • Face capacity 1,000
 • Record Capacity 200,000 Record
 • Identitflcation Time <=1s"
 • Smart Card ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
CMIF64

 • Screen 4.3" TFT Graphic Interface
 • Resolution 320*240
 • Face capacity 1,000
 • Record Capacity 200,000 Record
 • Identitflcation Time <=1s"
 • Smart Card ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual