เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF63

 • Screen 2.8TFT Graphic interface
 • Resolution 320*240
 • Face capacity 1000
 • Record Capacity 200000 Record
 • Identitflcation Time <=1s"
 • Smart Card ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
CMIF63

 • Screen 2.8TFT Graphic interface
 • Resolution 320*240
 • Face capacity 1000
 • Record Capacity 200000 Record
 • Identitflcation Time <=1s"
 • Smart Card ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual