เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMHF21

 • Face Scan Time Attendance and Access control
 • 500 Face (1,400-30,000 Option)
 • 150,000 Record
 • TCP/IP;USB Host;SD Card
 • Dual sensor TM v2.0
 • ID Card3:5 Inch TFT color screen
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
CMHF21

 • Face Scan Time Attendance and Access control
 • 500 Face (1,400-30,000 Option)
 • 150,000 Record
 • TCP/IP;USB Host;SD Card
 • Dual sensor TM v2.0
 • ID Card3:5 Inch TFT color screen
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual