เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMHF20

 • Face Scan Time Attendance
 • 500 Face
 • 150,000 Record
 • TCP/IP;USB
 • Dual sensor TM v2.0
 • ID Card3:5 Inch TFT color screen
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
CMHF20

 • Face Scan Time Attendance
 • 500 Face
 • 150,000 Record
 • TCP/IP;USB
 • Dual sensor TM v2.0
 • ID Card3:5 Inch TFT color screen
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual