เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi689

  • 2.4"TFT Graphic Interface
  • 2,000 Finerprint
  • 160,000 Record
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi689

  • 2.4"TFT Graphic Interface
  • 2,000 Finerprint
  • 160,000 Record
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual