เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci690S

  • Standalone Access Control
  • 2.4" TFT Color Screen
  • 6,500 Fingerprint
  • 160,000 Record
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci690S

  • Standalone Access Control
  • 2.4" TFT Color Screen
  • 6,500 Fingerprint
  • 160,000 Record
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual