เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci683S

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • 10000 Fingerprint
  • 160,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • TCP/IP ,USB, U disk download
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci683S

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • 10000 Fingerprint
  • 160,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • TCP/IP ,USB, U disk download
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual