เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci221

  • 500 Fingerprint
  • easy express,WG input,Manegtic,Alarm,Bell
  • 100,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • USB, U disk download
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci221

  • 500 Fingerprint
  • easy express,WG input,Manegtic,Alarm,Bell
  • 100,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • USB, U disk download
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual