เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci220

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • 1000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • USB, U disk download
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci220

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • 1000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • USB, U disk download
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual