เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci26T

  • 2.4" TFT Graphic Interface
  • 1,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci26T

  • 2.4" TFT Graphic Interface
  • 1,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual