เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi821

  • Camera 1.3"Mpixel
  • ต่อ Intercom ได้มากถึง 3 เครื่อง
  • 3,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • TCP/IP,RS485,WG26(Output)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi821

  • Camera 1.3"Mpixel
  • ต่อ Intercom ได้มากถึง 3 เครื่อง
  • 3,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • TCP/IP,RS485,WG26(Output)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual