เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci801U

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • Resoluiton 320*240
  • 2,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci801U

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • Resoluiton 320*240
  • 2,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual