เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi817U

  • 1,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • TCP/IP, USB, U disk download
  • ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi817U

  • 1,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • TCP/IP, USB, U disk download
  • ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual