เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Cmi819

  • 1,000 Fingerprint             
  • 3.5" TFT Graphic Interface 
  • 100,000 Record               
  • TCP/IP, USB, U disk download
  • ID Card & MF Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Cmi819

  • 1,000 Fingerprint             
  • 3.5" TFT Graphic Interface 
  • 100,000 Record               
  • TCP/IP, USB, U disk download
  • ID Card & MF Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual