เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi681

  • 2.8" TFT Graphic Interface               
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • 1000 Fingerprint                             
  • Easy Express report
  • 100,000 Record        
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi681

  • 2.8" TFT Graphic Interface               
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • 1000 Fingerprint                             
  • Easy Express report
  • 100,000 Record        
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual