เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi801

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • 1,000 Fingerprint
  • U disk download/Upload
  • 100,000 Record           
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi801

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • 1,000 Fingerprint
  • U disk download/Upload
  • 100,000 Record           
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual