เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMG300 [เครื่องทาบบัตร]

  • สามารถเรียกเปิดประตูด้วยปุ่มกระดิ่งจากภายนอก
  • รองรับบัตร 1000ลายนิ้วมือและบัตร
  • Support U disk download ข้อมูล
  • เปิดประตูด้วย ลายนิ้วมือ การทาบบัตร และ รหัส
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
CMG300 [เครื่องทาบบัตร]

  • สามารถเรียกเปิดประตูด้วยปุ่มกระดิ่งจากภายนอก
  • รองรับบัตร 1000ลายนิ้วมือและบัตร
  • Support U disk download ข้อมูล
  • เปิดประตูด้วย ลายนิ้วมือ การทาบบัตร และ รหัส
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual