เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMG290 [เครื่องทาบบัตร]

  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร
  • รองรับบัตร 800 ใบ
  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร และรหัส
  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร หรือรหัส
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
CMG290 [เครื่องทาบบัตร]

  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร
  • รองรับบัตร 800 ใบ
  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร และรหัส
  • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร หรือรหัส
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual