เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
Ci100S [เครื่องทาบบัตร]
 
  • 2.4" TFT color screen
  • 50,000 Card
  • 160,000 Record
  •  Password / Card / Card+Password
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
Ci100S [เครื่องทาบบัตร]
 
  • 2.4" TFT color screen
  • 50,000 Card
  • 160,000 Record
  •  Password / Card / Card+Password
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual