เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMG280 [เครื่องทาบบัตร]

  • Relay Alarm,Wrong Key Alarm,Time-out Alarm
  • รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 500 ลายนิ้วมือ
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • รูปทรงขนาดเล็ก สวยงามทันสมัย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
CMG280 [เครื่องทาบบัตร]

  • Relay Alarm,Wrong Key Alarm,Time-out Alarm
  • รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 500 ลายนิ้วมือ
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • รูปทรงขนาดเล็ก สวยงามทันสมัย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual