เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMG260 [เครื่องทาบบัตร]

  • รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 1,000 คน
  • รองรับ ID CARD, และ CARD + Password / Password
  • Access Control With Card
  • รูปทรงขนาดเล็ก สวยงามทันสมัย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
CMG260 [เครื่องทาบบัตร]

  • รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 1,000 คน
  • รองรับ ID CARD, และ CARD + Password / Password
  • Access Control With Card
  • รูปทรงขนาดเล็ก สวยงามทันสมัย
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual